Blog grid

Hej alla!

Välkommen till vår nya hemsida Den är under uppbyggnad, och kommer innehålla en blog, webshop mm.

Öka din medvetenhet.

Öka din medvetenhet. Genom att själv ta aktiv del i din hälsa och ditt välbefinnande kan du höja din kroppsmedvetenhet till en ny nivå, där…

Olika terapi tekniker

Vi är många människor över hela världen som samtidigt på var sitt håll mediterar sista lördagen varje månad. Sista lördagen varje månad kl 18.40 –…