Soullife

Soullife grundades 1987 av Lasse Fasth och drivs sedan 1999 gemensamt av Eva och Lasse Fasth. Soullifes koncept är den intuitiva behandlingsform, Soullife Therapy, som Lasse utvecklat och som Eva och Lasse sedan förädlat tillsammans.

Under sammanlagt 40 år av intuitiv helhetsterapi har vi samlat fantastiska erfarenheter och byggt vårt kunnande och sedan många år tillbaka arrangerar vi kurser för att dela med oss av detta.

Lars-erik fASTH

Lars-Erik Fasth Lars-Erik Fasth

Med sin grund inom idrotten kom Lasse tidigt in som fysioterapeut för några av våra duktiga tennisspelare med hela världen som arbetsfält såsom Thomas Johansson, Jonas Björkman och Thomas Enquist.
Med Thomas Johansson utvecklades samarbetet ytterligare då Lasse blev Thomas mentor.
Han fortsatte sin utveckling i USA genom kurser i näringsterapi, kot- och ledmobilisering, massage, kinesiologi samt flera andra terapiformer.
Lasse använder sig också av hyperton-X i sin behandling vilket är en i USA förekommande terapi men mera okänd här i Sverige.

Lasses starka drivkraft och enorma inre energi tillsammans med hans intiutiva förmåga gör honom till en trygg och handlingskraftig terapeut.

EVA FASTH

Eva Fasth Eva Fasth

Eva har verkat professionellt som cellist i drygt 20 år och musiken har sedan barndomen varit ett starkt språk och uttrycksmedel för Eva. Genom musiken har hon kunnat utveckla och förmedla kärleken till livet som vi alla bär inom oss.
I bearbetningen efter ett trauma 1993 kom Eva i kontakt med Lasse och Soullife och genom att hon lärde sig förstå och utveckla sin inre vägledning släppte spänningarna och den skada traumat orsakat försvann. Efter denna erfarenhet utbildade hon sig och arbetar sedan dess som terapuet enligt Soullifekonceptet.

Eva är utbildad massageterapeut, hon har utbildning i kot- och ledmobilisering, örtmedicin och näringsterapi. I sin behandling använder hon även voicing/toning samt övertonshealing med cello vilket ännu så länge är väldigt ovanligt i Sverige.
Evas förmåga att möta varje människa och plocka fram var och ens unika möjligheter till läkning och utveckling är hennes styrka. 
 

vår symbol - kastanjen

Vi har valt kastanjen som en symbol för vårt arbete, med vårt flera hundra år gamla vårdträd har den ett starkt symbolvärde med sitt långa perspektiv, sitt tålamodiga växande, sin vackra blomning och sin rika skörd.
I boken Solöga står det följande om kastanj:

Ge dig själv utrymme att växa. 

Jag har tillit till att allt i mitt liv sker på bästa sätt.
Jag släpper taget om... nu är jag fri att växa.
Var inte rädd för att förlora någon/något.

"Kärleksfullt släpper jag taget och låter mina frukter finna sig en egen plats att växa på. På så sätt växer även jag själv" berättar kastanjen.


Dessa rader speglar på ett poetiskt sätt målet med vårt arbete.